Thông tin dự án

LetsPro ra đời với mong muốn nâng cao hiệu quả trong việc truyền tải kiến thức & kết nối tri thức trong kỷ nguyên số. Với loại hình “trực tuyến TRỰC TIẾP” hay “online TRỰC TIẾP”, học viên sẽ “hết cô đơn” khi có những người bạn đồng hành, và “hết thoải mái thái quá” khi có giảng viên lên lớp thường xuyên theo lịch. Sự khác biệt của LetsPro nằm ở “tính tương tác siêu cao”, “kỷ luật lớp học nghiêm”, và “ở mọi nơi có internet”.

Web site LetsPro áp dụng 2 hình thức học là học trực tiếp qua phần mềm học trực tuyến và học qua video (các khóa học hướng dẫn ôn thi). Video được bảo mật chống download.

  • Khách hàng:
    LetsPro JSC.
  • Thời gian thực hiện:
    2017
  • Website:
  • Danh mục:
    Học trực tuyến, Thư viện video