Thông tin dự án

Logico là nhà cung cấp các giải pháp tích hợp hàng đầu về thiết bị và giải pháp công nghệ thông minh. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền chặt với tất cả các khách hàng; lợi ích của khách hàng là điều LOGICO quan tâm hàng đầu. Bằng việc hợp tác, chia sẻ với khách hàng, hy vọng có thể giúp tất cả các khách hàng đạt được hiệu quả cao nhất cho nhu cầu của mình.

  • Khách hàng:
    Logico
  • Thời gian thực hiện:
    2019
  • Website:
  • Danh mục:
    Web bán hàng, Công nghệ